Zambie - nová africká destinace pro investice

Title (EN): 
Zambia - A New African Destination for Investment
Abstrakt: 
Článek obrací pozornost na ekonomiku rozvojové africké země – Zambie – a její vývoj v porovnání s Českou republikou, která je využita jako určitý benchmark, a to na pozadí vývoje ekonomiky světa, resp. Afriky. Komparována je zejména odvětvová struktura a investiční aktivity měřené hrubou tvorbou fixního kapitálu a přímými zahraničními investicemi. Otázka odvětvové alokace kapitálu je prezentována jako kruciální pro ekonomický růst Zambie, přičemž kondicionalitou dalšího rozvoje je zdokonalování podmínek podnikání.
Abstract (EN): 
This article pays attention to the economy of Zambia an African developing country and its development in comparison with the Czech Republic, which is used as a benchmark against the background of the economy of the world and Africa respectively. The comparison focuses on the sectoral structure and investment activities measured by the gross fixed capital formation and foreign direct investment. The question of capital allocation to sectors is presented as crucial for economic development in Zambia not forgetting that perfecting business conditions is also important to foster Zambia’s prosperity.