Rozvoj bydlení na českém venkově

Title (EN): 
Housing development in the Czech countryside
Vydání: 
Abstrakt: 
Předmětem článku je zhodnocení venkovského prostředí z hlediska jeho bytové funkce, podmínek a potenciálu a posouzení faktorů ovlivňujících rozvoj bydlení na venkově. Praktická stránka věci je věnována rozboru jednotlivých faktorů majících vliv na bydlení v obcích Sdružení Orlicko.