Úvod

Title (EN): 
Editorial
Vydání: 
Vážení čtenáři,
přicházíme za Vámi s dalším ročníkem odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Do nového roku naší vydavatelské činnosti vstupujeme s několika změnami. Hlavní a nejdůležitější z nich je skutečnost, že časopis byl od letošního roku zařazen do seznamu odborných recenzovaných časopisů evidovaných Radou vlády ČR pro vědu a výzkum a dále jej vybrala Národní knihovna k trvalé archivaci v rámci tzv. reprezentativního vzorku českého webu.
Tyto úspěchy vedli redakci k rozhodnutí vydávat od roku 2015 časopis čtyřikrát do roka, a to vy ke konci čtvrtletí, a to k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. Dvě z vydávaných čísel budou monotematická, a to: číslo 2 bude na téma "Od regionálního ke globálnímu rozvoji" a číslo 3 bude na téma "Proměny veřejných prostorů". Naší velkou ambicí je vydat čtvrté letošní číslo anglicky.
Naopak řada věcí v naší práci se nemění, a tak již nyní připravujeme konferenci Regionální rozvoj mezi teorií a praxí VI., která bude letos s ohledem na Rok globální rozvojové výchovy zaměřena na téma Or regionálního ke globálnímu rozvoji. Konference se letos uskuteční na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze – Řepích ve čtvrtek 21. května. Podzimní číslo, které bude zaměřené na otázky proměn veřejných prostorů, bude vztaženo ke stejnojmenné konferenci, která se uskuteční v Hradci Králové začátkem října. Další konferencí, kterou připravují kolegové na Vysoké škole regionálního rozvoje je konference Bezpečnostní management v regionech 2015. Konference se bude konat ve čtvrtek 21. dubna. Bližší informace o všech konferencích a další zajímavé aktuality najdete v sekci Odborná sdělení.
Aktuální číslo přináší šest článků, které kombinují zkoumání zkušených badatelů a mladé, nastupující generace. Setkáte se zde s prací Možnosti využití cestovního ruchu pro rozvoj venkova v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem kolektivu Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty Mendelova univerzity v Brně pod vedením doc. RNDr. Antonína Vaishara, CSc. stejně tak jako s pracemi studentů či absolventů doktorských studijních programů, ať již na Fakultě architektury VUT v Brně, jako je Ing. Miroslav Pavlas, Ph.D. a jeho práce na téma Ukazatele finanční stability města, či práce Ondřeje Juráka z Pedagogické fakulty, katedry geografie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma Soužití původních a nových obyvatel v suburbánních obcích Českobudějovicka z pohledu starostů nebo článek Mgr. Jana Vachudy z Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně na téma Regionální analýza: Vliv snižování počtu obyvatel v obcích ČR na změny zemědělského půdního fondu a dalšími.
Za redakční radu Vám přeji inspirativní čtení a těším se na setkání s Vámi na některé z našich „regionalistických“ konferencí.
Vladimíra Šilhánková
V Hradci Králové a Praze, březen 2015
Příloha: