Podpora lokální ekonomiky

Title (EN): 
Local Economy Support
Vydání: 
Abstrakt: 
Kombinovaný projekt výstavy a soutěže napomáhá propojovat jednotlivé skupiny obyvatel v regionu a podporuje jejich spolupráci, vzájemnou komunikaci a staví tak základy pro samostatnější fungování regionu. Výstava u návštěvníků podněcuje tvůrčí myšlení, jednotlivé doprovodné programy obohacují nabídku kvalitního trávení volného času obyvatel. Soutěž napomáhá k lepšímu poznání regionu, rozvoji regionální spolupráce a podpory, spoluvytváří příjemnější prostředí pro život. Více informací na www.playbroumovsko.cz.
Abstract (EN): 
The project is focused on the combination of the exhibition and the competition and helps to connect the particular groups of the inhabitants in the region and helps them to co-operated. It also supports the mutual communication and builds the platform for the further independence of the region. The exhibition encourage the visitors to open their minds to the creativity. Each supporting programs come up with the offer of more possibilities how to spend the leisure time of the inhabitants. The competition helps getting know the region better. Moreover, it supports the regional co-operation and support. Furthermore, it co-creates the better environment for living. More information on www.playbroumovsko.cz.