Postoje představitelů českých obcí a měst ke strategickému plánování

Title (EN): 
Attitudes of Representatives of Czech Municipalities and Towns to Strategic Planning
Vydání: 
Abstrakt: 
Cílem příspěvku je analýza postojů představitelů českých obcí a měst ke strategickému plánování, identifikace problémových oblastí a návrh jejich možných řešení. Výkladový rámec příspěvku vytváří současná evropská diskuse o společenském postavení strategického plánování a o hledání cest, jak integrovat dva protichůdné plánovací modely: integrované rozvojové plánování („comprehensive planning“) a plánovací inkrementalismus („disjointed incrementalism“).
Abstract (EN): 
The aim of the paper is to analyze the attitudes of representatives of Czech municipalities and towns to strategic planning, identification of problem areas and proposed solutions. The explanatory framework of the paper creates the current European debate about the social status of strategic planning and about finding ways how to integrate the two opposing planning models: "Comprehensive planning" and “disjointed incrementalism”.