Vliv kvality obytného prostředí sídla na cenu nemovitostí pro bydlení

Title (EN): 
The Influence of the Quality of the Residential Environment Seat on the Price of Real Estate for Housing
Vydání: 
Abstrakt: 
Tento článek se věnuje potvrzení či vyvrácení hypotézy, že kvalita obytného prostředí sídla má vliv na cenu nemovitostí pro bydlení, tedy rodinných domů a bytů. Kvalita obytného prostředí je hodnocena pomocí vybraných indikátorů z indikátorové sady CIVITAS a je zkoumána u vybraného vzorku měst České republiky.
Abstract (EN): 
This article is dedicated to confirm or refute the hypothesis of influence of the quality of the residential environment seat on the price of real estate for housing, i.e. houses and apartments. The quality of the residential environment is evaluated using selected indicators from a set of indicators CIVITAS and is examined in a sample of cities in the Czech Republic.
Příloha: