PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ V ORP SLANÝ

Title (EN): 
THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SECURITY RISKS FOR TERRITORIAL DEVELOPMENT IN ORP SLANÝ
Vydání: 
Klíčová slova (CZ): 
Abstrakt: 
Článek se zabývá problematikou brownfields z pohledu jejich bezpečnostních rizik pro územní rozvoj. Analyzuje brownfields nacházející se v ORP Slaný a pomocí metody DELPHI hodnotí výši rizika v jednotlivých brownfields a vyhodnocuje jejich vliv na bezpečnost území. Na 10 vybraných brownfields byla zjištěna relevance vytipovaných hrozeb a vyhodnocena míra možného rizika.
Abstract (EN): 
The article deals with the issue of brownfields in terms of their security risks for territorial development. It analyzes the brownfields located in the ORP Slaný and uses the DELPHI method to assess the level of risk in the individual brownfields and to evaluate their impact on the safety of the area. The ten selected brownfields were identified with the relevance of the selected threats and evaluated with the degree of potential risk.