ROZVOJOVÉ PROBLÉMY OBCÍ POMEZÍ JESENICKA

Title (EN): 
DEVELOPMENT PROBLEMS OF JESENIK REGION SETTLEMENTS
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvojových bariér ve specifickém území příhraničního regionu – periferní oblasti Olomouckého kraje, pomezí Jesenicka. V září roku 2018 bylo provedeno terénní zkoumání studenty Institutu regionálního rozvoje VŠ AMBIS ve vybraném území, byly analyzovány rozvojové předpoklady a rozvojové problémy a vytvořen soubor návrhů na rozvoj tohoto území. Zkoumání se zaměřilo na obce, jejichž vývoj poznamenala proměna linie česko-polské hranice, tj. Bílá Voda, Horní Hoštice, Bílý Potok, Uhelná, Bernartice, Horní Heřmanice, Černá Voda, Stará Červená Voda, Velké Kunětice, Supíkovice.
Abstract (EN): 
The paper is focused on the issue of development barriers in the specific area of the border region – the periphery of the Olomouc region, the Jeseník border. In September 2018 was conducted the field survey by students of the Regional Development Institute of AMBIS and development assumptions and development problems were analyzed, and set proposal for the development for this area were created. The research was focused on villages whose development was affected by the transformation of the Czech-Polish border line e.g. Bílá Voda, Horní Hoštice, Bílý Potok, Uhelná, Bernartice, Horní Heřmanice, Černá Voda, Stará Červená Voda, Velké Kunětice, Supíkovice.