PSYCHOTERAPEUTICKÁ NAUČNÁ STEZKA

Title (EN): 
PSYCHOTHERAPEUTIC EDUCATIONAL TRAIL
Vydání: 
Abstrakt: 
Cílem článku je popsat proces teoretických základů tvorby bezpanelové psychoterapeutické naučné stezky. Článek vychází z humanistické geografie je inspirován fenomenologií a terapeutickou geografií a předkládá informace k tvorbě stezek, shrnuje nutnost překonat u naučných stezek nadvládu fyzického prostoru a vzdělávat i o psychických aspektech, které tvoří místa. Stezka podporuje uvědomění o psychických faktorech, autor představuje cíle panelů a přikládá i obecné zpracování 11 panelů stezky.
Abstract (EN): 
Main goal of the paper is analyse the theoretical base of creation of psychotherapeutic education trail. The article is based on humanistic geography, inspired by phenomenology and therapeutic geography and provides information on the creation of trails, summarizes the need to overcome the dominance of physical space in educational trails, but also to educate on the psychological aspects that create places. The trail promotes awareness of psychological factors, the author presents the objectives of the panels and attaches inspirations for processing of 11 panels of the trail.