Články autora

Příspěvek se zabývá problematikou regionálního školství z pohledu aktérů vzdělávací politiky a školského managementu zejména jako oblasti společenské praxe (edukační reality). Východiskem pro celý text a zejména pro obsahovou analýzu vyjádření účastníků fokusních skupin složených z odborníků a "poučených laiků" v oboru školský management jsou dokumenty vzdělávací politiky (konkrétně Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020). Základní otázkou dvou kol fokusních skupin (realizovaných v letech 2014 a 2015) bylo: „Jaké jsou základní přednosti a nedostatky současného přístupu ke vzdělávání v regionech ČR?“. Diskutovaná aktuální témata regionálního školství (výsledky fokusních skupin získané obsahovou analýzou příspěvků účastníků) odpovídají přehledu oblastí uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020.