Články autora

Článek se zabývá soužitím původních a nově příchozích obyvatel do suburbánních obcí ležících v zázemí Českých Budějovic. Využívá dotazování starostů těchto obcí zaměřeného na vybrané aspekty soužití původních a nově příchozích obyvatel a na zapojení nově příchozích do komunitního života obce. Starostové odpovídali na otázky typu: Jaké konkrétní přínosy či problémy přinesli noví obyvatelé do obce? Využívají noví obyvatelé místní služby? Ponechávají si nově příchozí původní adresu ve městě? A na další otázky. Článek vychází z výzkumu suburbanizace v sídlech a obcích zázemí Českých Budějovic uskutečňovaného na katedře geografie Jihočeské univerzity. Navazuje na předchozí analýzy suburbánní výstavby domů a analýzy územně plánovacích problémů s touto výstavbou spojených.
Článek se věnuje územnímu plánování a rozvoji suburbánních obcí v zázemí Českých Budějovic z pohledu starostů obcí. Využívá dotazování starostů a zaměřuje se zejména na uskutečněnou a probíhající suburbánní výstavbu domů a na plánování této výstavby. Starostové se vyjadřovali např. k pozitivům a negativům uskutečněné a probíhající výstavby, k roli občanských iniciativ zaměřených na územní rozvoj a plánování obce nebo vyjadřovali svůj postoj k další výstavbě domů.