Územní plánování a rozvoj suburbánních obcí v zázemí Českých Budějovic z pohledu starostů

Title (EN): 
Spatial Planning and Development of Suburban Municipalities in the Hinterland of City of České Budějovice from the Perspective of Mayors
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se věnuje územnímu plánování a rozvoji suburbánních obcí v zázemí Českých Budějovic z pohledu starostů obcí. Využívá dotazování starostů a zaměřuje se zejména na uskutečněnou a probíhající suburbánní výstavbu domů a na plánování této výstavby. Starostové se vyjadřovali např. k pozitivům a negativům uskutečněné a probíhající výstavby, k roli občanských iniciativ zaměřených na územní rozvoj a plánování obce nebo vyjadřovali svůj postoj k další výstavbě domů.
Abstract (EN): 
The article deals with spatial planning and development of suburban municipalities in the hinterland of the city of České Budějovice by mayors. Uses made questioning of mayors and focuses on doing and the ongoing construction of suburban houses and on planning of this construction. Mayors expressed the positives and negatives of doing and ongoing construction, the role of civil society initiatives aimed at the spatial development and planning of municipality or expressed its position on further construction of houses.