Články autora

Článek se zabývá podporou rozvoje cestovního ruchu v Královehradeckém kraji (dale jen v kraji). V rámci destinací je nezbytné koordinovat činnosti jednotlivých subjektů cestovního ruchu z důvodu dosažení harmonického rozvoje. Vzhledem k tomuto faktu roste důležitost správného marketingového řízení a dobré organizační struktury destinačních společností. Autorka tohoto článku ( dale jen autorka) se proto bude zabývat řízením cestovního ruchu a jeho organizačním uspořádáním v rámci kraje. Z pohledu organizace cestovního ruchu jsou klíčovými subjekty oddělení cestovního ruchu jež je součástí Krajského úřadu Královehradeckého kraje a dále osm destinačních společností. Článek se zaměří na současný stav a návrhy doporučení propagace cestovního ruchu, které by organizaci a řízení cestovního ruchu v Královehradeckém kraji podpořilo.