Články autora

Tradice zahradních výstav a výstav bydlení v Německu sahá až do 19. století a ve své dnešní podobě představují mezinárodní výstavy IGA a spolkové výstavy BUGA efektivní nástroj transformace rozsáhlých městských území. Pohled na jejich historický vývoj umožňuje srovnání, jak se tento urbanistický fenomén vyvíjel do své dnešní podoby na pozadí různých režimů. Zatímco v Německu je tento koncept i dnes dále rozvíjený, snahy o jeho přenos do jiných zemí od 60. let 20. století se setkaly pouze s dílčím úspěchem. Obtíže při adaptaci specifického urbanistického nástroje je možné hledat v rozdílech mezi společenskými a hospodářskými podmínkami v jednotlivých evropských státech.