Adaptace měst na změnu klimatu se dostává do další fáze.

Dne 7.června 2016 proběhl ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a za podpory organizace Porsenna o.p.s. v Praze workshop pro starosty, zaměstnance státní správy a další zájemce k problematice adaptace měst v České republice na vlivy změny klimatu. Byl to workshop (pracovní setkání) zaměřené na prezentaci nově vzniklé Metodiky Adaptace pro česká města a obce, produktu projektu Adaptace sídel podpořeného z fondů Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Na setkání se sešel větší počet zainteresovaných osob a to nejen z partnerských měst projektu (Hradec Králové, Žďár nad Sázavou, Dobruška). Postupně byla rozebrána celá metodika a elektronické nástroje, které mají městům v ČR pomoci ve zhotovení místní Strategie adaptace města „šité na míru“ místním podmínkám.
Při rozhovoru se zástupcem města Hradec Králové dokonce bylo konstatováno, že jednoduchý způsob získání dat a údajů o území a jejich aplikace v rámci sestavených dotazníků předčil veškerá očekávání.
Práce na Strategii adaptace města není ovšem jen o datech a odbornosti, ale také o spolupráci s veřejností, kde v rámci projektu získáváme data z anket o tom, jak lidé souhlasí nebo nesouhlasí s opatřeními, a jak vnímají ohrožení změnou klimatu. Projekt měl i svůj významný díl práce se školní mládeží, který byl korunován návrhy žáků a studentů zaměřenými na větší bezpečnost a komfort pobytu ve městě. Tyto návrhy se zdařily zejména ve městě Dobruška.
V obecné rovině je vytvořená Metodika nyní předložena k veřejné diskuzi a pak bude dále upravena a publikována pro použití ve městech v ČR ve své nejširší podobě. Na podzim metodiku doplní i poloautomatizovaný internetový systém pro tvorbu strategie adaptace měst a obcí, což je i cílem projektu.
Doufáme, že dnešní workshop bude mít odpovídající zpětnou vazbu a poskytne důležitá vodítka na další cestu do závěrečné fáze projektu Adaptace sídel.
(bližší informace i metodiku naleznete na stránkách www.adaptacesidel.cz nebo na facebooku Adaptace sídel)

Tiskovou zprávu připravil
Michael Pondělíček, v Praze dne 7.6.2016
ředitel Civitas per Populi, o.p.s.
nositele projektu Adaptace sídel podpořeného grantem z fondů Islandu, Lichtenštějnska a Norska.