Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU

Pozvání vystoupit s klíčovým příspěvkem přijali renomovaní domácí a zahraniční odborníci jako např. prof. John Hudson, University of Bath, prof. Juraj Nemec, Masarykova univerzita Brno, prof. Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystryci, doc. Lucie Sedmihradská, Vysoká škola ekonomická v Praze a další. Součástí konference bude také odpolední panelová diskuze s názvem „Financování a efektivnost regionálních a místních autorit – aktuální problémy“ moderovaná Ing. Davidem Slámou, ředitelem Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra. Mezi diskutujícími bude např. Ing. Věra Kameníčková, analytička společnosti Czech Credit Bureau, Ing. Miroslav Matej, ředitel Odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí a zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Více informací o konferenci a možnost přihlášení naleznete na následující webové adrese: http://www.fidi.cz/. Registrace k účasti na konferenci je zdarma. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.