Konference GIS v plánování měst a regionů

Ve čtvrtek 10. září 2015 se na Vysoké škole regionálního rozvoje (VŠRR) v Praze konal 1. ročník odborné konference GIS v plánování měst a regionů, který tato vysoká škola pořádala spolu s Českou asociací pro geoinformace (CAGI). Konference tematicky navázala na 19. úspěšných ročníků konferencí CAGI „GIS v územním plánování“. Nový formát konference přinesl nejen novou spolupráci mezi CAGI a VŠRR, ale také rozšíření tématu konference o další plánovací témata. Konferenci zahájili doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost VŠRR a Ing. Karel Janečka, Ph.D., předseda CAGI. Konference, jejíhož jednání se zúčastnilo na devadesát odborníků z akademické i aplikační sféry, vč. mnoha zástupců městských a krajských úřadů. Jednání konference bylo rozděleno do třech tematických bloků – Kvalita územního plánování v ČR, Údaje katastru nemovitostí jako podklady pro územní plánování a Změna klimatu a její vliv na územní plánování, v nichž celkem zaznělo 15 velmi zajímavých referátů na aktuální témata. Prezentace jednotlivých referátů jsou k dispozici na webové stránce konference http://www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2015 Sponzorem konference byla firma GEPRO. Mediálními partnery pak časopisy GEOinformace, Zeměměřič, gisportal.cz a Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. V posledně zmiňovaném časopise také budou postupně publikovány články z vybraných prezentací, které na konferenci zazněly (dostupné na adrese: www.regionalnirozvoj.eu). Obě pořadatelské instituce věří, že konferencí byla započata další etapa odborných konferencí zaměřených na problematiku GIS v plánování a předpokládají, že v polovině září příštího roku na úspěšnou konferenci naváží dalším ročníkem.