Konference OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI

6. ročník cyklu odborných konferencí na téma REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ se letos bude konat ve čtvrtek 21. května 2015 od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje, Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy s podtitulem OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI.

Rok 2015 byl zástupci Evropské unie vyhlášen jako Evropský rok rozvojové spolupráce a jeho cílem je osvětovými a edukačními aktivity směřovat k propagaci témat souvisejících s prioritami mezinárodního společenství v oblasti „post-MDG“ tj. s tématy spojenými s Rozvojovými cíli tisíciletí (Millenium Development Goals). Konference se zaměří zejména na dvě témata, a to na „udržitelný stav životního prostředí“ a na téma „budování světového partnerství pro rozvoj“.

Záštitu nad konferencí převzal PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora města Hradce Králové pro rozvoj.

Předběžný program konference:

8:00 – 9:00 Prezence účastníků

9:00 – 9:30 Úvod a projevy čestných hostů konference

9:30 – 12:00 Tematický blok A – Regionální rozvoj jako základ globální prosperity

12:00 – 13:00 Oběd

13.00 – 15:30 Tematický blok B – Od regionálního je globálnímu rozvoji – výzvy, příležitosti, možnosti

Odborná garantka konference je doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Vstup volný, přispívající obdrží sborník.

Termín pro zaslání přihlášky s příspěvkem je 31. března 2015

Termín pro zaslání přihlášky na konferenci bez příspěvku je do 7. května 2015

Sborník z konference bude vydaný v rámci časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (www.regionalnirozvoj.eu), který je zařazen na Seznam neimpaktovaných českých recenzovaných časopisů a bude usilovat o zařazení do databáze Thompson Reuters.

Pokyny pro psaní příspěvku naleznete zde: http://www.regionalnirozvoj.eu/pokyny-pro-prispevatele

Přihlášku na konferenci prosím zašlete tajemnici konference Evě Hessové na adresu: civitasperpopuli@gmail.com. Bližší informace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na tel. 722 969 360.