Konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí III . Konference RIO+20

Ve čtvrtek 31. května 2012 uspořádal Ústav regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní (ÚRBV FES) Univerzity Pardubice spolu s občanským sdružením Civitas per Populi již 3. ročník z cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na téma Regionální rozvoj a Rio po 20 letech (KONFERENCE RIO+20).

 

Záštitu nad konferencí převzal a konferenci rovněž slavnostně zahájil PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Hradce Králové. Odbornou garantkou konference byla doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. z ÚRBV FES.

 

Na konferenci se sešlo přes 60 účastníků – zástupců odborné veřejnosti z úřadů, neziskového sektoru i z poradenských firem věnujících se oblasti regionálního rozvoje, absolventi oboru Regionální rozvoj i současní studenti Fakulty ekonomicko-správní.

 

Účastníci konference společně diskutovali nad otázkami (trvale) udržitelného rozvoje, na jeho cestě od Summitu Země v Rio de Janeiru před dvaceti lety až po jeho současnou podobu teoretickou i praktickou. Předvedena byla úplná nebo částečná nefunkčnost tohoto konceptu v naší v praxi v oblasti územního a strategického plánování, formalizace přístupu při hodnocení udržitelného rozvoje v našich „evropských“ projektech i spíše formální než reálné zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů nejen v rámci Místní Agendy 21. Na druhou stranu byly ukázány úspěšné příklady např. z Hradce Králové, kdy se principy udržitelnosti v praxi skutečně daří naplňovat. Teoretická hodnocení se tak vzácně setkala s praktickými postřehy, kdy závěrem konference bylo konstatováno, že nemá-li odkaz z Ria zcela zaniknout, bude nezbytné jeho oživení a očištění od nánosů formalismu.

 

Významným přínosem konference je bezesporu nikoli jen to, že se akademická obec názorově shodla s odborníky z praxe, ale skutečnost, že se opravdu podařilo propojit pohledy teoretické s těmi praktickými a konference se tak skutečně uskutečnila „mezi teorií a praxí“.

 

Vladimíra Šilhánková

Pardubice/HradecKrálové, 1.6.2012