Konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí letos na téma REGIONÁLNÍ POLITIKA NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ

Konference se uskuteční ve čtvrtek 29. května 2014 od 9:30 hod. na zámku v Pardubicích

Problematika regionálního rozvoje je v současné praxi značně odvislá od aktuální regionální politiky, která je na úrovni Evropské unie vždy vyhlašována na sedmileté programovací období. Stojíme nyní na přelomu mezi dvěma programovacími obdobími, kdy je ideální doba zrekapitulovat, kam jsme uplatňováním regionální politiky a realizací programů a projektů od ní odvozených dospěli a na druhou stranu se podívat do budoucnosti a zamyslet se, co od dalšího období očekáváme.

Vaše příspěvky, postřehy, komentáře či postery na toto téma jsou vřele vítány!

Osobní záštitu nad konferencí převzal Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu

Záštitu nad konferencí dále převzali
MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic a
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora města Hradce Králové pro rozvoj.

Program konference:

Tematický blok A – Nové výzvy, naděje a očekávání pro roky 2014 – 2010

Tematický blok B - Příprava na nové programovací  období EU 2014-2020

 

Odborný garant konference: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Vstup volný, přispívající obdrží sborník.

Bližší informace Vám poskytne odborná garantka konference:

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
 tel. 603 554 155603 554 155, vladimira.silhankova@gmail.com

Termín pro zaslání přihlášky na konferenci je do 12. května 2014

Termín pro zaslání příspěvku ve formátu dle požadavků na http://www.regionalnirozvoj.eu/pokyny-pro-prispevatele je 29. května 2014

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku s ISBN, který bude předložen k posouzení do databáze SCOPUS.

Přihlášku na konferenci prosím zašlete tajemnici konference Evě Hessové na adresu: civitasperpopuli@gmail.com