Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR

Tisková zpráva k workshopu 26. června 2018

Civitas per Populi, o.p.s. realizuje s finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR v letošním roce projekt s názvem Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR, který je orientován na vytvoření podpůrných materiálů pro obce a města ČR pro vytvoření relevantních místních adaptačních opatření. Adaptační opatření zahrnují problémy sucha a nedostatku vody, problémy s dešťovou vodou a extrémy počasí v obcích a městech ČR a jejich prevence v rámci udržitelnosti rozvoje. Projekt navazuje na projekt realizovaný konsorciem nevládních neziskových organizací pod vedením Civitas per Populi v letech 1915-16 s názvem Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností. Jeho podstatou je tvorba online asistence pro obce a menší a střední města pro na tvorbu místních adaptačních plánů a postupů.  Rozšířenou nadstavbou bude přímý webový nástroj - tzv. Adaptační asistent pro obce. Smyslem projektu je poskytnout městům a obcím odpovídající podporu a výběr relevantních adaptačních opatření.

Po úvodních přípravných pracích se aktuálně chystá pilotní seminář (workshop) pro starosty a zástupce obcí, kde bude představena 1. verze programu a manuálu na podporu adaptace obcí a měst. Workshop se bude konat v úterý 26. června od 14 do 16 hodin na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS (Žalanského 68, Praha 17 – Řepy), která je rovněž partnerem projektu. V případě zájmu je možné se na workshop přihlásit či bližší informace získat na e-mailové adrese civitasperpopuli@gmail.com

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
hlavní garant projektu