Politika architektury a stavební kultury

Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě lobovala za vznik materiálu typu politiky architektury, jenž je pro většinu evropských zemí naprostým standardem. Podobný koncepční dokument věnovaný architektuře, urbanismu a stavebnímu rozvoji České republice scházel dlouhá léta. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za odborné spolupráce ČKA na konci loňského roku připravilo Politiku architektury a stavební kultury. Ta byla předložena vládě, která ji 14. ledna 2015 schválila. Česká komora architektů věří, že tento koncepční dokument přispěje k podpoře kvalitní architektury a zefektivní péči o vystavěné prostředí.

Politika architektury a stavební kultury České republiky stanovuje vizi a základní cíle urbanistického rozvoje. Vychází z relevantních národních i evropských dokumentů a předpisů (mj. memorandum Architektura ve vzdělávání či Zelená infrastruktura) Zároveň ve spolupráci s odborníky navrhuje opatření a definuje zodpovědné a spolupracující instituce, mezi nimiž je i Česká komora architektů, která je ze zákona pověřena péčí o kvalitu kulturního prostředí. Materiál je určen především těm všem, kteří se účastní procesu výstavby, ať již na straně státní správy a samosprávy či dalších souvisejících institucí. Jasně formulované problémy a srozumitelnost jej zároveň předurčují k tomu, aby vzbudil zájem také u široké veřejnosti. To považuje Komora za jednoznačný klad, neboť architektura je věcí veřejnou a péče o ni by měla být společnosti vlastní. Jedině kvalitní prostředí totiž poskytuje kvalitní podmínky pro život a v neposlední řadě se od něj odráží i společenský a ekonomický vzestup dané země.

Místopředseda ČKA Pavel Hnilička a člen přípravné skupiny ČKA v záležitosti politiky architektury dodává: „Přijetí tohoto dokumentu znamená, že se vláda přihlásila k architektuře, která je důležitou součásti naší kultury. Architektura významně ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. Nejedná se totiž jen o domy a jejich interiéry, ale i o prostory mezi budovami, ulice, náměstí, nábřeží a parky. Přijetím politiky architektury se Česko zařadilo po bok vyspělých zemí západní Evropy, které dlouhodobě pečují o kvalitu vystavěného prostředí.“

Politika architektury a stavební kultury zahrnuje tři zásadní oblasti: Krajinu a sídla, Stavby a Vzdělávání, osvětu a výzkum, které v návazných oblastech odráží priority, jimž by se Česká republika měla na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj věnovat na poli výstavby. Jedná se např. o zamezení rozrůstání sídel do okolní krajiny či důsledné začlení jednotlivých staveb do daného prostředí. Nechybí ani vyjádření podpory institutu městského architekta. Na prospěšnost zřízení této pozice přitom ČKA dlouhodobě upozorňuje. Posledním krokem bylo např. vydání programu Architektura pro komunální politiku a manuálu Městský architekt.

Česká komora architektů považuje za podstatné, že se v Politice architektury a stavební kultury objevuje i problematika zadávání veřejných zakázek. Ty by podle materiálu měly usilovat o nejvyšší kvalitu plnění a nezohledňovat jako jediné kritérium nejnižší cenu. K efektivnímu vynakládání veřejných prostředků a zajištění odpovídající kvality doporučuje dokument využívat architektonické soutěže, a to i na zakázky malého rozsahu.

Celý text "Politiky" je ke stažení zde:

http://www.mmr.cz/getmedia/c8542262-1b21-442a-9fbb-cc7895ab4e19/Politika_architektury_a_stavebni_kultury_CR_verze_vlada.pdf

převzato od ČKA