REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ na téma UDRŽITELNÝ A BEZPEČNÝ CESTOVNÍ RUCH

Konference se uskuteční
ve čtvrtek 16 . dubna 2020
od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a
Bankovním institutu AMBIS, a.s. s.,
Lindnerova 1, Praha 8 – Libeň

Odborná garantka konference:

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (vladimira.silhankova@ambis.cz)
Konference se koná pod plnou záštitou rektorky AMBIS dr. Martiny Mannové.
 
Organizační zajištění konference:
Mgr. Lenka Kudličková, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS (lenka.kudlickova@ambis.cz, tel. 776 522 579)
 
Jednací jazyk:
Čeština, Slovenština, Angličtina
 
Standardní vložné 300,- Kč
Zlevněné vložné pro absolventy VŠRR a Bankovního institutu a pro studenty-ISIC 200,- Kč
Pro studenty AMBIS zdarma.
 
Důležité termíny:
Termín pro přihlášení příspěvku je do 16. března 2020
Informace o akceptování příspěvku do 20. března 2020
Termín pro zaslání přihlášky na konferenci bez příspěvku je do 6. dubna 2020
Zaslání textu příspěvku k publikování v časopise do 30. dubna 2020

Příspěvky z konference budou vydány v časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (www.regionalnirozvoj.eu), který je indexován v databázi ERIH PLUS a je zařazen na Seznam neimpaktovaných českých recenzovaných časopisů. Časopis je v posuzování pro zařazení do databáze SCOPUS.

 
Pokyny pro psaní příspěvku naleznete na: http://www.regionalnirozvoj.eu/pokyny-pro-prispevatele
 
Přihlášku příspěvku prosím adresujte k rukám garantky konference na adresu:
vladimira.silhankova@ambis.cz
 
Přihlášku na konferenci bez příspěvku prosím zašlete na adresu:
lenka.kudlickova@ambis.cz

Vědecký výbor konference:

Ing. Vladislav Bízek, Ph.D., nezávislý konzultant, Praha
Prof. PhDr. Marek Franěk, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové
Prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
RNDr. Miloslav Novák, emeritní pracovník Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí ČR
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., ředitel Civitas per Populi o.p.s., Hradec Králové (místopředseda)
RNDr. Josef Postránecký, náměstek Ministra vnitra pro státní službu
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS Praha (předsedkyně)
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek Ministryně pro místní rozvoj ČR
Ing. Oldřich Vlasák, emeritní místopředseda Evropského parlamentu a člen Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, místopředseda SMO