Vyšla nová monografie - Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace

Nakladatelství Civitas per Populi vydalo monografii s názvem Ekonomické a bezpečnsotní dopady (sub)urbanizace autorského kolektivu Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček, Miroslav Pavlas a Martin Maštálka. Na 234 stranách se kniha věnuje pohledům  zaměřeným na ekonomické aspekty dopadů suburbanizace na veřejné rozpočty obcí a zároveň  na bezpečnostní otázky fungování suburbánních území. Pro to, aby to bylo možné učinit, bylo nezbytné na řadě míst podívat hlouběji než jen na specifickou problematiku suburbanizace, protože celá řada otázek urbanistického a zejména urbanisticko-ekonomického a urbanisticko-bezpečnostního zkoumání zůstala v uplynulých desetiletích zcela mimo pozornost. Kniha proto shrnuje výsledky zkoumání širšího kolektivu v relativně dlouhém časovém období. Do zkoumání byli zapojeni i studenti, kteří jako „výzkumný“ dorost přinesli celou řadu zajímavých a neotřelých náhledů na danou problematiku. Recenzenty byli Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. a doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc.

Knihu je možné objedna u vydavatele e-mailem na adrese: civitasperpopuli@gmail.com za cenu 300,- Kč.

Vydání této knihy bylo možné díky finanční podpoře nadace CERGE-EI.