PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR

Datum: 
14 Prosinec, 2018 - 19:00

Uterý 18. prosince 2018 od 10 hodin

Projekt měl připravit elektronický nástroj na vytvoření originálního místního strategického a akčního plánu Adaptace sídla na vlivy změny klimatu, k tomu byly připraveny i pomocné nástroje, které umožní krátké hodnocení úrovně rizik v obci a cílevědomou práci na prevenci hlavních negativních vlivů změny klimatu