Rozvoj města Hradce Králové

Datum: 
5 Prosinec, 2012 - 18:00

Možná přijde i Mikuláš aneb tajný host Salonu, kterým je PaedDr. Jindřich Vedlich, náměstek primátora města Hradce Králové pro rozvoj města a jeho beseda na téma Rozvoj města Hradce Králové. Jako další hosté se zúčastní Ing. arch. Lenka Zídková, předsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj města, Ing. Jiří Svátek, vedoucí odboru Rozvoje města, Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí Odboru hlavního architekta a další.

Beseda se koná v Salonu Královéhradeckém, Gočárova 20.