Problematika mobility jako faktoru rozvoje dopravy

Title (EN): 
The Problems of Mobility as a Factor for Transport Development
Klíčová slova (CZ): 
Abstrakt: 
Článek se zabývá některými aspekty udržitelného rozvoje v dopravě se zaměřeným na ČR a Evropskou unii. Z článku plyne, že zajištění udržitelného rozvoje v ČR není lacinou finanční a organizační záležitostí, ale je nezbytné v ní pokračovat nejenom ve vztahu k ostatním členským státům EU a vlastně celému světu, ale především k odkazu dalším našim generacím.
Abstract (EN): 
The paper deals with some aspects of sustainable development in transport focusing on CR and the European Union. The article implies that sustainable development in the CR is not a cheap financial and organizational matter, but it is necessary to continue in relation to the other Member States of the EU and indeed the whole world, but also the legacy of our next generations.