Socioekonomické aspekty suburbanizačních procesů českých měst

Title (EN): 
Socio-economic aspescts of suburbanisation processes of czech towns
Vydání: 
Abstrakt: 
Práce se zabývá suburbanizací vybraných českých obcí. Cílem práce je identifikovat a analyzovat změny socioekonomického prostředí obcí ve vztahu k probíhajícím suburbanizačním procesům. Dílčím cílem práce je na příkladu vybrané obce v suburbánním zázemí města Pardubice vyhodnotit sociální klima obce s ohledem na změny způsobené suburbanizačním procesům.
Abstract (EN): 
This paper deals with the suburbanization of selected Czech towns. The aim is to idenfity and analyze changes in socio-economic environment of communities in relation to the ongoing suburbanisation processes. A sub-goal is the example of selected villages in the hinterland town of Pardubice suburbanisation assess the social climate of the municipality with regard to the changes brought suburbanisation processes.