Články autora

Práce se zabývá suburbanizací vybraných českých obcí. Cílem práce je identifikovat a analyzovat změny socioekonomického prostředí obcí ve vztahu k probíhajícím suburbanizačním procesům. Dílčím cílem práce je na příkladu vybrané obce v suburbánním zázemí města Pardubice vyhodnotit sociální klima obce s ohledem na změny způsobené suburbanizačním procesům.