Kvalita života a bezpečnost jako klíčové proměnné regionálního plánování sociální politiky

Title (EN): 
Quality of Life and Safety as Key Variable of Regional Planning of Social Policy
Abstrakt: 
Text se zabývá kvalitou života jako určitým významným ukazatelem stavu společnosti a důležitostí této informace pro plánování regionální sociální politiky. Stručně představíme dilemata zkoumání této kategorie i s ohledem na to, že otázky pocitu bezpečnosti občanů považujeme za jednu z mnoha dimenzí kvality života a neposuzujeme ji odděleně. Text je postaven na konkrétních empirických zjištěních, jež umožňují relevantní diskuzi nad zvoleným tématem.
Abstract (EN): 
The text deals with the quality of life as an indicator of the state of society and the importance of this information for planning of the regional social policy. We will introduce the dilemmas of this category with the respect to the question about the sense of security of inhabitants as one of many dimensions of the quality of life and we also don´t assess it separately. The text is based on empirical knowledge which enables the relevant discussion about the topic.