Regionální rozvoj a regionální pomoc v Norsku a ČR

Title (EN): 
Regional Development and Regional Aid in Norway and in the Czech Republic
Abstrakt: 
Tento článek se zabývá regionálním rozvojem a regionální pomocí v Norsku. Předmětem výzkumu se stala analýza strategie regionálního rozvoje a zhodnocení působení regionální rozvojové pomoci v jedné z nejbohatších zemí světa, jejíž geografické uspořádání dává předpoklad pro vznik výrazných regionálních disparit,které jsou regionální politikou a jejími nástroji zcela eliminovány.
Abstract (EN): 
This article is focused on regional development andregional assistance in Norway. The main objective is to analyze regional development strategies and development assistance of Norway, one of the wealthiest countries in the world, which geographical layout is the basis for the formation of significant regional disparities. However the regional disparities are completely eliminated by Norwegian regional policy and its instruments.