Sokolský ostrov v Českých Budějovicích a spory o jeho budoucnost v letech 1912 – 1915

Title (EN): 
Disputes About the Future of Sokolský Island in České Budějovice 1912 – 1915
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek přibližuje diskuze probíhající před 1. světovou válkou kolem plánované regulace Vltavy a Malše v Českých Budějovicích. Projekt, počítající se zasypáním říčního ramene na západním okraji historického centra a zastavěním přilehlého (dnes Sokolského) ostrova, vyvolal odmítavou reakci ze strany místního Klubu Za Staré Budějovice, jemuž se po sérii jednání a zajištění širší podpory podařilo namísto původního ryze utilitárního řešení prosadit šetrnější, v meziválečné době realizovaný koncept. Ten progresivně zdůrazňoval možnost navázání dotčené lokality na nezastavěné západní předpolí města i na stávající parky formou „zeleného prstence“ kolem městského jádra. V prostředí Budějovic šlo o první výrazné zhodnocení a obhájení zdravotní, rekreační a estetické funkce řeky a zelených ploch v kontextu urbanistického rozvoje města.
Abstract (EN): 
The paper aims to characterize the discussions about the river regulation in České Budějovice before the First World War. The utilitirian project including the filling of the river bed beside the historical center and development of the adjacent island (nowadays called Sokolský) was opposed by the Klub Za Staré Budějovice (Club for Old Budějovice). After a series of expert and public discussions, the club defended successfully an alternative preservation concept of the island as a part of „green ring“ around the city center. The importance of public green spaces in the urban planning of Budějovice was in this idea fully appreciated for the first time.