Ukazatele finanční stability města

Title (EN): 
City Indicators of Financial Stability
Vydání: 
Abstrakt: 
Cílem tohoto příspěvku je shrnout základní poznatky z měření udržitelného územního rozvoje v krátkém a středně dlouhém časovém období pomocí ukazatelů finanční stability města. V krátkém až středně dlouhém období záleží především na tom, jakým způsobem město získává finanční prostředky na financování veřejných statků a na tom, jak efektivně se tyto prostředky vynakládají (Pilný, 2000, s. 90). Hodnocení finanční stability města z krátkodobého až střednědobého hlediska je založeno na agregaci základních dílčích ukazatelů, které jsou jednotlivě i v agregované podobě znakem krátkodobé až střednědobé finanční stability.
Abstract (EN): 
The aim of this paper is to summarize the basic knowledge of the measurement of sustainable urban development in a short time period using the indicators of financial stability. In the short and middle term period, it is necessary to assess how the city receives financial sources to finance public goods and how effectively these funds are spent. The assessment of financial stability is based on the aggregation of partial indicators which are able to prove financial stability of the cities, both self-contained and in the aggregate form.