Mezi spoluprací obcí a jejich slučováním

Title (EN): 
Between inter-municipal cooperation and merging of municipalities
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek nabízí přehled názorů členů místních akčních skupin, který čerpá z dat sociologického šetření mezi členy MAS. MAS patří k nejpopulárnějším formám meziobecní spolupráce a je založena na dobrovolné kooperaci veřejné správy, soukromé a občanské sféry. Analýza ukazuje, že tato forma spolupráce je vhodným nástrojem proti slučování obcí.
Abstract (EN): 
The article presents an overview of opinions of the members of Local ations groups in the Czech Republic. Datased is based on a sociological survey between actors od LAG. LAGs are one of the most popular forms of an inter-municipal cooperation and depands on voluntary and institutionalized cooperation between actors representing public, private and civic sectors. Analyses show that this form of cooperation is a good example which saves small municipalities before the merging.