Umístění a hodnocení činnosti místní správy od konkurence použitím syntetického ukazatele

Title (EN): 
Positioning and Evaluation of the Activity of Local Government from the Competition by Using Synthetic Indicator
Vydání: 
Abstrakt: 
Zhodnocení činnosti místní samosprávy vyžaduje zvážení mnoha různých proměnných, k tomuto účelu by mohla být využita metoda syntetického ukazatele. Umožňuje zhodnocení situace s ohledem na ostatní parametry, za předpokladu, že je dodržována metodologie studie. O výsledku rozhoduje soubor statistických proměnných vybraných pro analýzu. Hlavním cílem práce je prezentovat možnosti využití syntetického ukazatele k rozlišení rozdělení funkcí regionu na základě zvolené diagnostické metody, na příkladu polských vojvodství v letech 2003, 2005, 2010 a 2013. Pořadí obcí v žebříčcích se zásadně neměnilo v následujících letech (2003, 2005, 2010 a 2013), vedoucí pozici si držely Skarżysko-Kamienna a Suchedniów, na konci žebříčku se umístliy Skarżysko-Kościelna, Tarłów, Ćmielów. Úroveň syntetického ukazatele aktivity kolísala mezi 0.15 (Skarżysko-Kościelna, charakterizovaná zemědělstvím) – 0.5 (Skarżysko-Kamienna, charakterizován průmyslem a službami) v roce 2003, 0.2 (Tarłów, charakteriován zemědělstvím) – 0.59 (Skarżysko-Kamienna) v roce 2005, 0.19 (Tarłów) – 0.59 (Suchedniów, charakterizován průmyslem, službami a turismem) v roce 2010 a 0.17 (Ćmieów charakterizován zemědělstvím a průmyslovou monokulturou), 0.52 (Suchedniów) v roce 2013.
Abstract (EN): 
The activity of local-govertmnt assessment requires consideration of many various variables and the synthetic index may be its tool. It enables the situation assessment with comparison to other units, on condition that the presented methodology of study is kept. A set of statistical variables selected to the analysis also decides on the results. The aim of this study is to present the possibilities of using the synthetic index to distinguish the differentiation of region’s functions based on selected diagnostic features on the example of voivodeships in Poland. The analysis is statistical and dynamic, embracing the comparison of voivodeships situations in the years 2003, 2005, 2010 and 2013.The order of the municipalities in the ranking did not fundamentally change in the following years (2003, 2005, 2010 and 2013); the leading positions were held by Skarżysko-Kamienna and Suchedniów; at the end of the ranking were Skarżysko-Kościelna, Tarłów, Ćmielów. The level of the synthetic index of activity fluctuated between 0.15 (Skarżysko-Kościelna; characterized by agricultural)-0.50 (Skarżysko-Kamienna; characterized by industrial, services) in 2003, 0.20 (Tarłów; characterized by agricultural)-0.59 (Skarżysko-Kamienna) in 2005, 0.19 (Tarłów)-0.59 (Suchedniów; characterized by industrial, services, tourism) in 2010 and 0.17 (Ćmieów; characterized by agricultural and industrial monoculture)-0.52 (Suchedniów) in 2013.
Příloha: