Články autora

Zhodnocení činnosti místní samosprávy vyžaduje zvážení mnoha různých proměnných, k tomuto účelu by mohla být využita metoda syntetického ukazatele. Umožňuje zhodnocení situace s ohledem na ostatní parametry, za předpokladu, že je dodržována metodologie studie. O výsledku rozhoduje soubor statistických proměnných vybraných pro analýzu. Hlavním cílem práce je prezentovat možnosti využití syntetického ukazatele k rozlišení rozdělení funkcí regionu na základě zvolené diagnostické metody, na příkladu polských vojvodství v letech 2003, 2005, 2010 a 2013. Pořadí obcí v žebříčcích se zásadně neměnilo v následujících letech (2003, 2005, 2010 a 2013), vedoucí pozici si držely Skarżysko-Kamienna a Suchedniów, na konci žebříčku se umístliy Skarżysko-Kościelna, Tarłów, Ćmielów. Úroveň syntetického ukazatele aktivity kolísala mezi 0.15 (Skarżysko-Kościelna, charakterizovaná zemědělstvím) – 0.5 (Skarżysko-Kamienna, charakterizován průmyslem a službami) v roce 2003, 0.2 (Tarłów, charakteriován zemědělstvím) – 0.59 (Skarżysko-Kamienna) v roce 2005, 0.19 (Tarłów) – 0.59 (Suchedniów, charakterizován průmyslem, službami a turismem) v roce 2010 a 0.17 (Ćmieów charakterizován zemědělstvím a průmyslovou monokulturou), 0.52 (Suchedniów) v roce 2013.