REGIONALISMUS A UDRŽITELNÝ ROZVOJ. VIZE A PŘÍLEŽITOST

Title (EN): 
REGIONALISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. VISION AND OPPORTUNITY
Vydání: