TRENDY V POSKYTOVÁNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI ZEMÍ OECD VŮCI LDC´s

Title (EN): 
TRENDS IN PROVIDING OF ODA OF OECD´s MEMBERS TOWARDS LDC´s
Vydání: 
Abstrakt: 
Předložený text se věnuje problematice poskytování rozvojové pomoci (ODA) zemí OECD vůči skupině nejchudších států světa. OECD jako uskupení sdružující ekonomicky nejsilnější země světa představuje významného aktéra na poli rozvojové spolupráce a jeho členové představují nejvýznamnější poskytovatele ODA. Část prostředků poskytovaných OECD směřuje do nejméně rozvinutých zemí (LDC´s), které jsou nejvíce marginalizovanou skupinou zemí v mezinárodním systému. OECD opakovaně přijala závazky, jak těmto zemím pomoci a deklarovala, že 0,2 % HDP jejich členů bude směřovat ve formě ODA do těchto zemí. Cílem článku je ukázat, jak se vyvíjela ODA zemí OECD vůči LDC a zda jsou plněny přijaté závazky
Abstract (EN): 
The article focuses on providing of official development assistance (ODA) of OECD towards least developed countries (LDC´s). OECD as an organization of economically the most powerful countries represents important actor at the field of development cooperation and its members belong to the most important providers of ODA. Significant part of development flows of OECD leads to LDC, which are the less influential group of states in international system. OECD repeatedly adopted a lot of commitments how to help LDC and declared that OECD is obligated to provide 0,2 % of GDI to LDC as ODA. The article aims to show how ODA of OECD has developed and how (and if) the main commitments are fulfilled.
Příloha: