ÚZEMNÍ DOPADY NEKONCEPČNÍHO ROZVOJE OBCE KVĚTNICE

Title (EN): 
TERRITORIAL IMPACTS OF NON-CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF THE VILLAGE KVĚTNICE
Vydání: 
Abstrakt: 
Případová studie obce Květnice ve Středočeském kraji zaměřená na územní dopady nekoncepčního rozvoje obce v posledních cca 20 letech. Obec za toto období zaznamenala skokový růst a zcela změnila svou podobu i charakter. S dopady tohoto nekoncepčního rozvoje, které značně ovlivňují kvalitu života, se bude obec potýkat po mnoho let. Práce vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje, územního a strategického plánování. Cílem práce je identifikovat klíčové body (chyby) při rozhodování obce o jejím rozvoji. Při zpracování práce byly použity metody analýzy textů a případové studie.
Abstract (EN): 
A case study of the village Květnice in the Central Bohemian Region focused on the territorial impacts of non-conceptual development of the village in the last 20 years. During this period, the village experienced a leap in growth and completely changed its shape and character. The impact of this non-conceptual development which greatly affects the quality of life, will the community face for many years. The work is based on the principles of sustainable development, territorial and strategic planning. The aim of the work is to identify key points (errors) in the decision-making of the community about its development. Methods of text analysis and case studies were used in the work.