Články autora

Případová studie obce Květnice ve Středočeském kraji zaměřená na územní dopady nekoncepčního rozvoje obce v posledních cca 20 letech. Obec za toto období zaznamenala skokový růst a zcela změnila svou podobu i charakter. S dopady tohoto nekoncepčního rozvoje, které značně ovlivňují kvalitu života, se bude obec potýkat po mnoho let. Práce vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje, územního a strategického plánování. Cílem práce je identifikovat klíčové body (chyby) při rozhodování obce o jejím rozvoji. Při zpracování práce byly použity metody analýzy textů a případové studie.