MODULÁRNÍ VÝSTAVBA JAKO ZPŮSOB ŘEŠENÍ STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Title (EN): 
MODULAR CONSTRUCTION AS A FORM FOR BUILDING CIVIC AMENITIES
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se věnuje oblasti občanské vybavenosti, která hraje důležitou roli v rozvoji měst i obcí a jejíž potřeba je stále aktuální téma a je zaměřen na otázku řešení staveb občanské vybavenosti prostřednictvím modulární výstavby, jakožto alternativní formy řešení tradiční klasické zděné výstavby. Článek se věnuje charakteristice a podstatě modulární výstavby a analyzuje její vhodnost pro realizaci občanských staveb. Dále v porovnání s klasickou výstavbou definuje a hodnotí pozitiva a negativa modulární výstavby na konkrétním příkladu stavby mateřské školy ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Abstract (EN): 
The purpose of this article is to focus on the field of community facilities, which plays an important role in the development of towns as well as municipalities and the need for which is still topical. The content of the article is concentrated on the solution of community facilities buildings through modular construction as an alternative form of solution for the classic brick construction. The article is focused on characteristics and essence of modular construction and analyzes its suitability for the community buildings realization. Furthermore, in comparison with classical construction, thesis defines and evaluates advantages and disadvantages of modular construction on a certain example of kindergarten building in the town of Rychnov u Jablonce nad Nisou.