Články autora

Článek se věnuje oblasti občanské vybavenosti, která hraje důležitou roli v rozvoji měst i obcí a jejíž potřeba je stále aktuální téma a je zaměřen na otázku řešení staveb občanské vybavenosti prostřednictvím modulární výstavby, jakožto alternativní formy řešení tradiční klasické zděné výstavby. Článek se věnuje charakteristice a podstatě modulární výstavby a analyzuje její vhodnost pro realizaci občanských staveb. Dále v porovnání s klasickou výstavbou definuje a hodnotí pozitiva a negativa modulární výstavby na konkrétním příkladu stavby mateřské školy ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou.