JIHOVÝCHODNÍ ASIE NA PŘELOMU PANDEMIE

Title (EN): 
SOUTHEAST ASIA AT THE TURN OF THE COVID PANDEMIC
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek představuje vývoj v investičně zajímavé jihovýchodní Asii formou recenze monografie Riccardi, Lorenzo & Riccardi Giorgio. 2020. Invest in ASEAN. Countries Analysis and Treaties. Singapore: Springer Nature. Recenzovaná kniha se zaměřuje na ekonomický vývoj a hospodářské nastavení zemí ASEANu v době publikace, tj. před příchodem pandemie koronaviru, a uvádí také všechny důležité smlouvy tohoto regionálního sdružení. My vedle komentáře nastiňujeme i další vývoj v jednotlivých zemích a zmiňujeme některé důsledky epidemie. Připomeňme, že v regionu bývalých koloniálních držav je pandemie koronaviru z roku 2019/2020 již třetí globální postih po asijské ekonomické krizi z let 1997-1998 a globální finanční krizi roku 2008.
Abstract (EN): 
This paper describes the development in Southeast Asia – a highly attractive area for foreign direct investment (FDI). The text is basically a review or comment to the monograph Riccardi, Lorenzo & Riccardi Giorgio. 2020. Invest in ASEAN. Countries Analysis and Treaties. Singapore: Springer Nature. The reviewed book focuses on the economic situation in the region and at the time of publication, i.e. before the arrival of the COVID pandemic, and the main ASEAN agreements are also included. Here, the individual countries are described and commented on, and the impact of the pandemic COVID is mentioned. It is worth noting that COVID-19 is a third serious challenge in this part of the world after the impact of the Asian financial crisis (1997/1998) and the global financial crisis from 2008.