Články autora

Příspěvek představuje vývoj v investičně zajímavé jihovýchodní Asii formou recenze monografie Riccardi, Lorenzo & Riccardi Giorgio. 2020. Invest in ASEAN. Countries Analysis and Treaties. Singapore: Springer Nature. Recenzovaná kniha se zaměřuje na ekonomický vývoj a hospodářské nastavení zemí ASEANu v době publikace, tj. před příchodem pandemie koronaviru, a uvádí také všechny důležité smlouvy tohoto regionálního sdružení. My vedle komentáře nastiňujeme i další vývoj v jednotlivých zemích a zmiňujeme některé důsledky epidemie. Připomeňme, že v regionu bývalých koloniálních držav je pandemie koronaviru z roku 2019/2020 již třetí globální postih po asijské ekonomické krizi z let 1997-1998 a globální finanční krizi roku 2008.