GENERACE Z A ROZVOJ MĚST: PŘÍPADOVÁ STUDIE MĚSTA PELHŘIMOV

Title (EN): 
GENERATION Z AND CITY DEVELOPMENT: CASE STUDY OF PELHŘIMOV
Vydání: 
Abstrakt: 
Mnohá menší města trpí snižováním počtu obyvatel, a to zejména z důvodu odchodu mladých lidí. Tento článek se zaměřuje na tzv. generaci Z. Nejstarší ročníky generace Z začínají v těchto letech takzvaně „vstupovat do života“ a ovlivňovat mnoho oblastí společenského života. Na čem budou záviset jejich rozhodnutí o tom, kde se usadí, jaké si zvolí zaměstnání a kdy založí rodinu? Tyto otázky jsou posuzovány na základě literatury a následně na příkladu města Pelhřimov. Článek zkoumá, zda a jak Pelhřimov naplňuje představy mladých lidí ve věku 18–24 let o ideálním místě pro život. Poukazuje zejména na význam bydlení, zaměstnání a životního prostředí.
Abstract (EN): 
Small towns often struggle with the decreasing number of inhabitants, especially because young people tend to move out. This article focuses on the so-called generation Z. The oldest people from the generation Z came to “the edge of adult life” and start to influence many aspects of society. How do young people from generation Z make their choices about where to live, which job to accept, and when to establish families? These questions are considered according to literature and, afterwards, on the case of Pelhřimov. The article explores if and how does the town Pelhřimov meet young people’s (age 18-24) expectations about the ideal locality for living. It stresses particularly the importance of housing, employment, and environment.