Články autora

Článek ve zkratce popisuje katastrofální stav životního prostředí v České republice před rokem 1989. Zabývá se aktivní účastí ekologických odborníků na sametové revoluci a mezinárodním ohlasem jejich myšlenek a především změnou vnímání závažnosti ochrany životního prostředí od všeobecného zájmu k marginalizaci. Jako důvody této změny jsou shledány nedostatečné zapojení veřejnosti do rozhodování ve věcech životního prostředí, nedostatečné environmentální vzdělávání, jak školní tak pracovníků veřejné správy, a zkreslené a zavádějící komentáře některých médií a politických představitelů
Článek ve zkratce popisuje vývoj ochrany životního prostředí v Českých zemích od soukromých aktivit ochrany přírody v 19. století, přes vývoj státní legislativy ke spolkovým činnostem. Stav ochrany životního prostředí v letech před vstupem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 je charakterizován jako neuspokojivý, ale díky liberalizaci společnosti v šedesátých letech dvacátého století s položenými základy pro účinnou ochranu životního prostředí pod veřejnou kontrolou. V období tzv. normalizace se vinou porušování zákonů, zatajování informací a kriminalizace protestů stav životního prostředí stále zhoršoval a následky jeho poškození se nepodařilo odstranit dosud. V textu jsou jednotlivá časová období ilustrována dobovými citacemi z tisku a osobními vzpomínkami autora.