Články autora

Podnikatelská migrace na venkov je jedním z jevů napomáhajících oživení ekonomické aktivity malých, spíše odlehlých obcí. Dosavadní výzkumy se soustředí na její dopady z pohledu lokálního rozvoje, anebo motivační faktory, které jsou příčinou pro změnu bydliště jednotlivých migrantů. Případové studie zaměřené na výzkum v rámci lokalit, nebo mikroregionů však málokdy nabízí možnost zhodnocení významu a rozsahu tohoto jevu na úrovni větších územních celků. Tento článek se pomocí shlukové analýzy pokouší alespoň částečně zhodnotit souvislost migračních trendů a dynamiky podnikatelské aktivity napříč českým venkovem, který se v tomto ohledu zdá být značně heterogenní. Současně jsou diskutovány bariéry, které poněkud znesnadňují aplikaci vybrané metody, stejně jako jiných způsobů kvantitativního zkoumání podnikatelské migrace.