Články autora

Příspěvek je zaměřen na význam poutních míst a cest pro současné poutníky. Zjišťována byla motivace pro jejich putování, zdali je vede rozměr duchovní, turistický nebo se jedná o záležitost „módní“, jelikož je to v dnešní době téma velmi mediálně diskutované. Zároveň bylo zjišťováno, jakým způsobem mají cíle sledovaných cest – poutní místa, rozvojový význam pro území, ve kterém se nacházejí. Pro analýzu byla záměrně vybrána dvě konkrétní poutní místa – Neratov, ležící v podhůří Orlických hor a Hájek ležící 17 km od západního okraje hlavního města Prahy. Při výzkumném šetření byly využity metody kvantitativního výzkumu (dotazníkové šetření), kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory) a metoda komparace sledovaných míst.