Rovnost mužů a žen v procesu posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA)

Cílem projektu podpořeného Vládou ČR bylo v roce 2016 analyzovat podíl žen - posuzovatelek v rámci procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.) a najít důvody proč se v procesu posuzování vlivů na životní prostředí v praxi uplatňují i odborně vzdělané ženy méně než jejich mužští kolegové a zda a jaké existují rozdíly v subjektivní části posuzování při procesu EIA mezi ženami a muži jako zpracovateli posudků nebo dokumentací, ve smyslu Zákona. Celý text článku je v přiloženém pdf souboru.