Bezpečnostní dimenze regionálního rozvoje

Title (EN): 
Security Dimension of Regional Development
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek analyzuje bezpečnostní management jako integrální součást regionálního rozvoje. Vychází z teoretických aspektů managementu a systémových teorií. Autoři vymezují specifika bezpečnostního managementu a relevantní subjekty v oblasti vnitřní bezpečnosti – státní bezpečnostní služby, nestátní bezpečnostní služby a orgány krizového řízení. Jako účinný nástroj bezpečnostního managementu uvádějí koncept Community policing. V závěru shrnují současné i perspektivní nástroje při zabezpečování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v regionech.
Abstract (EN): 
The article analyses security management as an integral component of regional development. It is based on theoretical aspects of management and system theory. The authors define specifics of security management and relevant subjects in homeland security- state intelligence services, non-state security services and crises management subjects. Community policing is mentioned as an effective tool for security management. At the end authors summarize current and perspective tools used by communities during securing of homeland security and public order.